Архитекти Томић модел
Прва страна
Пројектовање
Извођење
Представљање
Заступање
О нама
   
 

О нама

Ми смо породично предузеће за архитектонско пројектовање, изградњу и надзор. Углавном послујемо у Горњем Милановцу и Чачку, али и било где друго, ако је потребно.

Удружили смо вишедеценијско искуство и знање са младошћу и вољом да бисмо својим муштеријама пружили најбољу могућу услугу. Иза нас су на стотине изведених и пројектованих зграда свих намена, од породичних кућа и локала, до фабрика. Не зазиремо ни од једног посла, трудећи се да сваки пут одговоримо изазову најбоље што можемо.

На овом и-месту ћете ускоро моћи да пронађете много више о ономе што смо до сада урадили, а до тада нам се можете обратити за помоћ, савет или посао користећи неки од контакта са ове стране.

Нудимо вам све услуге архитектонског пројектовања, укључујући и легализацију, надоградње, идејна решења, главне извођачке пројекте, надзор и извођење, али и интернет и графички дизајн, 3D моделовање и анимације.

 

Ценовник
Цене пројеката су дате ради оријентације и важе за мале пројекте (пре/парцелација до 1 ха, пројекти за зграде до 200 квм). За веће пројекте се цене посебно договарају. Све цене укључују само наше услуге и услуге наших сарадника за пројекте инсталација и статике конструкција; али не и услуге геометра.  
Радни сат архитекте или другог инжењера, наплаћује се по започетом сату. По радном сату обрачунавамо савете, консултације, разраду идејних решења, елаборате енергетске ефикасности, изласке на терен, надзор и све друге услуге где је тешко нормирати цену на други начин. 2.000,00
Путни трошкови за излазак на терен у Г. Милановцу, подручје ПГР. -
Путни трошкови за излазак на терен ван подручја ПГР Г. Милановац, по пређеном километру, по особи. 50,00
Пројекат парцелације, за сваку нову парцелу. 12.000,00
Пројекат препарцелације, за сваку почетну парцелу. 10.000,00
Пројекат парцелације и препарцелације, збир полазних и завршних парцела помножен са: 6.000,00
Идејни архитектонски пројекти, по квм. 300,00
Главни архитектонски пројекти, са пројектом инсталација водовода, канализације и електричне енергије, статиком и детаљима, по квм, за стамбене објекте. 1.200,00
Главни архитектонски пројекти, са пројектом инстлација водовода, канализације и електричне енергије, статиком и детаљима, по квм, за пословне и индустријске објекте. 1.500,00
Пројекат изведеног објекта за потребе легализације, са урачунатим архитектонским снимањем и мерењем објекта. 250,00
Урбанистички пројекти и планови - према ценовнику ИКС.  
   
У све цене је урачунат ПДВ.  
   
 

Контакти

Горњи Милановац
1300 каплара 2
тел/факс: 032/700-133

е-пошта: info<at>arhitomic.com

ПДВ подаци

Архитекти Томић су:

Радмила Деспинић-Томић, диа

Милета-Мића Томић, диа

Ранко Томић, диа