Архитекти Томић модел
Прва страна
Пројектовање
Извођење
Представљање
Заступање
О нама
   

Урбанизам и просторно уређење

Урбанизмом се бавимо врло озбиљно - неки чланови наше породице имају вишедеценијско искуство у урбанизму, а ако све саберемо, негде око сто година... Овде детаљно приказујемо најновије пројекте, и то само оне занимљиве.

Уређење комплекса цркве брвнаре у Такову

Takovo crkva brvnara

Добили смо изузетну част да за потребе Музеја рудничко-таковског краја осмислимо уређење дворишта цркве-брвнаре у Такову. Част је била тим већа, јер је овај посао започео професор Божа Петровић. >>>

Програм за израду плана општег уређења Рудника

Rudnik

PDF, 4MB >>>

Уређење трга Кнеза Михаила у Г. Милановцу

Trg u Gornjem Milanovcu

Трг Кнеза Михаила је срце нашег града. Кроз време је проживео многе промене - како намене, тако и изгледа. Преживео је и неколико конкурса које су расписивале неке раније власти. Овај пројекат је наш поклон новим властима Горњег Милановца, са жељом да наш трг коначно почне да живи! >>>

За уређење трга је у децембру 2016. одржан, али на срамоту жирија није проглашен победник. Наш конкурсни рад можете погледати овде:

Подржавамо:

Наше писмо

Референц-листа:

2016.

 • План детаљне регулације „Бањица”, општина Косјерић
 • Пројекат парцелације и препарцелације „Ирком 2016“ Косјерић
 • Пројекат парцелације за КП бр. 1469 КО Прељина
 • Пројекат парцелације "Дечје новине" Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације за улицу Хајдук Вељкову, Косјерић

2015.

 • Пројекат препарцелације Самопослуга 51, Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације и препарцелације за КП бр. 10299/3 и 10299/6, Г. Милановац
 • Пројекат парцелације и препарцелације "Моравац_2319", Чачак
 • Пројекат парцелације и препарцелације „Вашариште 2015“ за КП бр. 920 и део КП бр. 918/1 КО Косјерић (Варош)

2014.

 • Пројекат парцелације "Флора комерц", Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације за КП бр. 780/1 КО Косјерић Варош
 • Пројекат парцелације „576/1 КВ“, Косјерић

2013.

 • Урбанистички пројекат фабрике ветеринарских лекова "Велелек", Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације Самопослуга 57, Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације и препарцелације Гробље, Косјерић
 • Пројекат парцелације и препарцелације Лапово 1, Лапово
 • Пројекат парцелације и препарцелације Лапово 2, Лапово
 • Пројекат препарцелације Металац 2013, Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације и препарцелације Дубница/Галовићи, Косјерић
 • Пројекат парцелације и препарцелације Лапово 3, Лапово
 • Пројекат препарцелације и парцелације 221/222 Атеница Чачак
 • Пројекат парцелације Дреновци 1736, Косјерић
 • Измене и допуне плана детаљне регулације Спортско-рекреативни центар, Г. Милановац
 • Пројекат парцелације и препарцелације Лапово 4, Лапово
 • Пројекат парцелације и препарцелације "Велелек", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат Бањица, Косјерић

2012.

 • План детаљне регулације за деолове КП бр. 431, 432, 436 и 2110 КО Богданица, Г. Милановац
 • Пројекат препарцелације и парцелације Чаировића имање 2012, Г. Милановац
 • Пројекат препарцелације и парцелације 679/1–3, Косјерић
 • Пројекат препарцелације и парцелације 778/2+778/9, Косјерић
 • Пројекат препарцелације и парцелације Двор Комерц, Богданица, Г. Милановац
 • Пројекат препарцелације и парцелације Интерплет Гимназија 2, Г. Милановац
 • Пројекат препарцелације 362 V, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Maxi Co, Алексинац
 • Пројекат препарцелације 1097/5, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Дунав и Извор, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Стевовић, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Крчевинац 2, Косјерић
 • Пројекат парцелације Пантелић 137/1, Г. Милановац
 • Пројекат парцелације Ирком 2012, Косјерић
 • Пројекат парцелације и препарцелације Кепо 2, Косјерић
 • Пројекат парцелације УП-21476/1, Г. Милановац
 • Пројекат препарцелације С. Ристић, Ниш
 • Пројекат препарцелације и парцелације М. Томовић, Г. Милановац

2011.

 • Пројекат парцелације 939/1-939/2, Косјерић
 • Пројекат препарцелације 1152-1156, Косјерић
 • Пројекат парцелације ВЕТ, Косјерић
 • Концепт за план детаљне регулације за фабрику воде, Богданица
 • Пројекат препарцелације Драган Јевтовић, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Прћиловица, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Трафостаница Ангроколонијал, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Стари аутопут, Алексинац
 • Пројекат препарцелације 579/1, Косјерић

2010.

 • Концепт плана детаљне регулације за улицу Браће Карамарковић, Горњи Милановац
 • Пројекат препарцелације Ристић, Ниш
 • Пројекат препарцелације Дирекција, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Ангроколонијал, Алексинац
 • Пројекат парцелације и препарцелије Лазић 78/2, Косјерић
 • Пројекат парцелације 10207/23, Горњи Милановац
 • Пројекат парцелације Мала пруга, Косјерић
 • Пројекат парцелације Градња-пруга, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Ристић, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Миленковић, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Балкан, Алексинац
 • Пројекат препарцелације Таушановићева, Алексинац
 • Пројекат парцелације Врело, Сокобања
 • Пројекат препарцелације Вукосављевић, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Марић, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Вумо, Косјерић
 • Урбанистички пројекат за изградњу Трансфер станице за комунални отпад, Косјерић

2009.

 • Пројекат препарцелације Катић, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Кепо, Косјерић
 • Пројекат препарцелације Лукоил Тенк, Горњи Милановац
 • Пројекат препарцелације и парцелације "Алмина", Алексинац
 • Програм за израду плана општег уређења планине Рудник, Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Будућност 2", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ратковић", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Гачић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Радосављевић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Алексијевић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Агрохим", Чачак
 • Урбанистички пројекат "Алексијевић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Порта", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Моравац", Алексинац
 • Урбанистички пројекат "Идеја 1", Г. Милановац

2008.

 • План детаљне регулације "Таково-Будућност", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ратковић", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Кофеникс", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Савић", Ивањица
 • Урбанистички пројекат "Косјерић 08", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Видојевићи", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Жићовић 3", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ђоровић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Секулић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Тара - потес Шљивовица", Бајина Башта
 • План детаљне регулације "Ул. Милосава Милосављевића", ГМ
 • Урбанистички пројекат "Нешковић 2", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Павловић", Г. Милановац
 • План детаљне регулације "Вујића брдо", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "50072/3", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Пеђа", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Продавница бр. 60", Г. Милановац

2007.

 • Урбанистички пројекат "Вашариште", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Улица Петра Кочића", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Антонић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Бобан Гачић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Драшкић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Грабовица", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ада", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Илић", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Манастир", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Софронијевић", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Стовариште", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Микача", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Милошевић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "ММ2", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Нешовић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Паун", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Пејовић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Петар Пауновић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Зоран Милосављевић", Горњи Милановац

2006.

 • Урбанистички пројекат "Каровић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Поњавић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Сретеновић", Горњи Милановац
 • Урбанистички пројекат "Марић", Косјерић
 • Урбанистички пројекат "Срећковић", Бајина Башта
 • Урбанистички пројекат "Таково", Г. Милановац
 • Конкурсно решење улазне капије у Врњачку Бању (I награда)
 • Урбанистички пројекат "Хотел Неда", Рудник
 • Конкурсно решење опере у Београду (похвала)
 • Урбанистички пројекат "Ракаи", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Цветковић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Вера и Драган", Косјерић

2005.

 • Урбанистички пројекат "ПЗ Пауновић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "ДеМил", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Имлек", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Лукоил пумпа", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Миле", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Таково - Пак центар", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Поп 2", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ћировић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Три", Г. Милановац

2004.

 • Урбанистички пројекат "Новаковић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Мењачница", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "ПС зграда Курсулина", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Антонић-Перишић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Николић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Дуга", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "М&М", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Димитријевић", Г. Милановац
 • Уређење комплекса цркве-брвнаре у Такову
 • Урбанистички пројекат "Протинг", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Весовић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Ветеринарска станица", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Петровић", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Вода", Г. Милановац
 • Урбанистички пројекат "Жићовић", Горњи Милановац